“Din egen berättelse” (Läkande skrivande) på distans startar under hösten. Inga förkunskaper krävs.

Intresseanmälan görs via kontaktformuläret under kontakter. Jag har haft kurser i läkande skrivande under flera år och efter en utbildning 2013 som anordnades av NSPH, ABF och Attention är jag numera kursledare för en egen variant av projektet.

Din egen berättelse” är en skrivarkurs på distans där vi använder skrivandet som läkande kraft. Vi skriver om livserfarenheter, kommenterar varandras texter och får råd och stöd av cirkelledare och kursdeltagare. Vi lär oss de viktigaste byggstenarna i självbiografisk skrivkonst och knep för att få inspiration.

Syftet med kursen är att utvecklas som skribent och att använda skrivandet som terapi. Kursen bygger på olika teman som vi använder oss av för att komma igång med skrivprocessen. Det spelar ingen roll om man är van att skriva eller inte. Vi skriver för vår egen skull och skriver så mycket vi orkar och hinner med.

Vi delar in deltagarna i mindre grupper eftersom många texter kan vara känsliga och då känns det tryggare i en mindre grupp där man lär känna deltagarna bättre. Alla gruppdeltagare har tystnadsplikt. Ingen får därför diskutera andras texter med någon annan än inom den egna gruppen, om inte skribenten tydligt har gett tillåtelse till detta.

Kursen pågår till en början i 20 veckor. Vid fortsatt intresse ytterligare en termin. Kursen är kostnadsfri.