Historik

Så här bildades RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa bildades 1967 och RSMH Örnsköldsvik är en av 104 aktiva föreningar runtomkring i landet. Det var patienter från mentalsjukhus och andra intresserade som tog initiativ att mötas – en grupp som tidigare varit tysta. På den tiden sågs människor med psykiska funktionshinder som andra klassens medborgare, men 1960-talets krav på rättvisa omfattade nu även de mest utsatta som började göra sina röster hörda.

Lokalföreningarna är i sin tur anslutna till 19 distrikt och distriktens uppgift är att samordna och stötta lokalföreningarnas verksamhet, verka för nya föreningar samt bevaka RSMH:s intressen i förhållande till bland annat landstingen. RUS, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, organiserar personer mellan 18-35 år och har en likvärdig inriktning som RSMH.

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. De deltar i den offentliga debatten, ordnar konferenser och fungerar som remissinstans till olika beslutande myndigheter. De utbildar medlemmar i att tillvarata sina rättigheter gentemot kommuner och landsting. Genom utbildning och information till vårdpersonal, politiker och beslutsfattare försöker de påverka attityder och bemötande samt säkerställa att den vård och service du har rätt till finns tillgänglig.

RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt ska:

  • bemötas med förståelse och respekt
  • få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid
  • betraktas som experter på sina egna upplevelser och ges inflytande över vård och behandling
  • erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med medicinering

 

RSS RSMH RIKS Bloggen

  • Ingen försökskanin åt psykiatrin
    Okej, jag har kroniska sömnproblem, och har haft i hela mitt liv. Ibland är det bättre och ibland är det sämre. På sista tiden har det varit värre än någonsin. Det har varit så extremt att jag blev tvungen att ta mig till läkare och be om hjälp. Min erfarenhet är: När sömnen är störd […]